תנאי הרשמה והשתתפות בקורס

תנאי הרשמה וההשתתפות שלהלן (להלן: "התנאים") מגדירים את התנאים החלים על הרישום ועל ההשתתפות באיזה מהקורסים המוצעים באתר: https://shemerarazi.com/about/# (להלן: "הקורס/ים" ו- "האתר" בהתאמה).

נא קראו תנאים אלו בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב ביניכם וביננו.

הקורסים שלנו מנוהלים על ידי חברת מינדריי בע”מ ("אנו"), ומועברים על -ידי מר שמר ארזי מייסד האתר.
מתכונת הקורס/ים:
1. הקורס/ים יועבר במתכונת מקוונת, און-ליין, באמצעות אפליקציית ZOOM או אפליקציות אחרות דומות ("האפליקציה"). אנו נשתדל להקפיד על כך שהקורס/ים יועבר/ו בימים הקבועים ובשעות הקבועות לפי תכנית הקורס/ים. יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לצורך, לשנות את היום ו/או את השעה של המפגשים ו/או חלקם, ובמקרה כזה נודיע לכם על השינוי מראש ונשתדל, ככל שהדבר ניתן, לתאם את המועד החלופי עם משתתפי הקורס.
2. מובהר בזאת, כי התכנים המועברים בקורס/ים אינם מהווים ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או משפטי, ואין להסתמך עליהם ככאלו. כמו-כן, מובהר כי הקורס/ים אינם מוכרים על ידי מוסדות אקדמיים.
הרשמה:
3. הקורס/ים מיועד/ים עבור משתתפים מעל גיל 18. אם הנכם מתחת לגיל 18 אינכם רשאים להירשם לקורס/ים.
4. ניתן להירשם לכל קורס עד עשרה ימים לפני מועד פתיחתו, וזאת באמצעות שליחת טופס ההרשמה המופיע באתר בדף הקורס, וביצוע התשלום כאמור בטופס ההרשמה.
5. פתיחת קורס מותנית במספר מינימאלי של עשרה משתתפים. אנו נהיה רשאים לוותר על דרישה זו לפי שיקול דעתנו.
6. הנכם מצהירים בזאת כי הפרטים האישיים שאתם מוסרים במסגרת ההרשמה לקורס הינם נכונים, עדכניים ומלאים לגבי זהותכם האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטיים אישיים של אדם אחר ו\או להתחזות לאחר.
עלות ותשלומים:
7. עלות כל קורס הינה העלות המפורסמת באתר עבורו. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד דרך האתר, והעסקה תתבצע בכפוף לאישורה על ידי חברת האשראי. יודגש כי פרטי האשראי המוזנים באתר מועברים לחברת משולם פתרונות תשלום בע"מ, אשר הינה חברת הסליקה עמה עובד האתר (להלן: "חברת הסליקה").
8. ייתכן כי לצורך השלמת תהליך ההרשמה, לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרשו לאמת את זהותכם באמצעות קוד שיישלח אליכם בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים אחרות / נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי לא מועברים ולא נמסרים לנו.
9. חשבונית מס תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרתם.
ביטולים והחזרים:
10. בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו כפי שיהיו מעת לעת, ניתן לבטל את ההרשמה תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע תשלום, ולקבל החזר כספי, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס הרלוונטי. בכל מקרה של החזר כספי, לא יהיה זכאי המשתתף לתוספת הצמדה או ריבית בגין ההחזר.
11. משתתף אשר ביטל את הקורס בתוך פרק זמן קצר יותר מ-14 ימי עסקים טרם תחילת הקורס, יחויב בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר הקורס.
12. משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו לקורס כאמור לעיל, יכול לעשות כן באמצעות שליחת הודעת ביטול לכתובת הדואר האלקטרוני: shemer@shemerarazi.com. בהודעת הביטול יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, שם הקורס ואת מועד פתיחת הקורס – והכל באופן ברור.
13. אנו רשאים לבטל עסקה במידה ונפלה טעות קולמוס באתר באשר לתיאור הקורס ו/או מחירו, ו/או אם התברר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או בפעילות המנוגדת לתנאים אלו מצד משתמש ו/או צד ג'.
14. עם ביטולה של ההרשמה לקורס, אינכם רשאים להתחבר לשיעורים ולצפות בשיעורים.
השלמות:
15. אנו רשאים אך לא חייבים להקליט את השיעור/ים, לרבות לצורך האמור בפרק זה.
16. במידה ונבצר ממשתתף להשתתף באחד או יותר מבין המפגשים, ניתן להשלים את השיעור/ים באמצעות קבלת גישה מוגבלת בזמן לצפייה חוזרת באותו השיעור/ים. קבלת הגישה לצפייה חוזרת כפופה להודעת המשתתף מראש ובכתב כי הוא עתיד להיעדר מהמפגש, ולזמינות הקלטת המפגש.
17. בכל מקרה, אנו לא נהיה אחראים בכל דרך להיעדרויות של משתתפים משיעור/ים.
השתתפותכם בקורס:
18. הנכם מאשרים ומצהירים כי השתתפותכם בקורס תעשה בהתאם לדין.
19. באחריות המשתתפים להבטיח כי ברשותם כל האמצעים ו\או החיבורים הנדרשים לצורך הפעלת האפליקציה.
20. הנכם מאשרים ומצהירים כי תפעלו בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה.
21. הנכם מתחייבים שלא לאסוף מידע על משתתפים אחרים בקורס/ים ללא הסכמתם.
22. הנכם מאשרים כי המידע אשר אתם משתפים לא יפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ולא יכיל תוכנות מחשב אשר עשויות לפגוע במערכות מחשב, בנתונים ו/או במידע אישי, ו/או לנתר אותם.
23. הנכם מתבקשים לשמור על תרבות דיון במהלך השיעורים. כמו כן, עליכם להימנע מהתנהגות פוגענית ו\או מגונה, לרבות וללא הגבלה: השמצות, איומים והטרדות.
אחריותנו:
24. הנכם מאשרים ומסכימים כי הקורס/ים וכל התכנים והמידע המועברים במסגרתו/ם מועברים כמות שהם "As Is", וכי אנו ו/או מנהלינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו (לרבות וללא הגבלה: מר שמר ארזי) לא נישא כלפיכם ו\או כלפי כל צד ג' אחר בכל אחריות ו\או חבות בגין נזקים ו\או הפסדים מכל סוג שהוא, אשר נגרמו לכם ו/או לאחרים בקשר עם הקורס ו\או תכניו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
• אנו לא מתחייבים כי הקורס יועבר בלא הפרעות וללא טעויות.
• מאחר והקורס מועבר באמצעות האפליקציה שהינה אפליקציה אינטרנטית בבעלות צד ג', אין לנו שליטה על תפקוד האפליקציה, ולא נישא באחריות לתקלות באפליקציה ו/או באינטרנט ו/או לנזקים שיגרמו כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או באינטרנט, לרבות וללא הגבלה: איכות השידור ו\או האינטרנט, הפרת פרטיות מידע ו/או קבלת מסרים ו/או הודעות לא רצויות (לרבות מסרים פרסומיים).
• אנו לא אחראים לתכנים אשר משתמשים אחרים משתפים במסגרת הקורס.
• אנו לא אחראים לשימוש של אחרים בתכנים המשותפים על – ידיכם במסגרת הקורס/ים.
• אנו לא מתחייבים כי התכנים אשר המשתתפים משתפים במסגרת הקורס ישמרו על – ידינו.
• אנו לא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם אתרים, אשר אינם קשורים ו\או שייכים לאתר, אפילו אם קישורים אליהם מוצגים על המסך במהלך השיעור. אנו ממליצים לכם בחום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי צד ג' בהם אתם מבקרים.
• במהלך השיעור/ים הנכם עשויים להיחשף לתכנים מסחריים כגון: פרסומות ופניות של מפרסמים שונים ו/או משתמשים למכירת מוצרים ו/או שירותים. תכנים אלו עשויים להופיע בכתב, בתמונה ו/או במדיה קולית. אין לנו שליטה על תכנים כאמור, אנו לא עורכים אותם ולא מוודאים את נכונותם. האחריות המלאה לתכנים אלו הינה של המפרסמים והאחריות המלאה להסתמכות עליהם הינה שלכם. עצם פרסום תכנים כאמור בעמוד האינטרנט בו מוצג הקורס אינו מהווה המלצה על-ידינו לרכישת המוצרים ו\או השירותים המתפרסמים.
המידע שלכם:
25. מידע פרטי אשר אתם מוסרים לנו במהלך ההרשמה לקורס ("המידע") ישמר במאגר המידע שלנו בכפוף לכל דין ובהתאם לתנאי השימוש של האתר אותם ניתן למצוא בכתובת: https://shemerarazi.com/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f/ , אשר יחולו על ההתקשרות ביננו (להלן: "תנאי השימוש").
26. אנו לא נהיה אחראים לנזק ו/או לאובדן ו/או להפסד ו/או להוצאה שייגרמו כתוצאה מפריצת אבטחת מידע ו/או דליפה של מידע כאמור, שלא בשל רשלנות חמורה ו/או פעולה בזדון או במכוון מצידנו.
27. אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותכם. אנו לא נעביר את המידע לצד ג', אלא במקרים המפורטים להלן:
• אם העברת המידע נדרשת על מנת למנוע מעשה בלתי חוקי.
• בכל מקרה של הליך משפטי, תביעה או מחלוקת.
• במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
• במקרה בו אנו נדרשים להעביר את המידע על פי צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת ו/או על פי דין.
• במידה והדבר יידרש כתוצאה ממכירת כל הפעילות שלנו ו/או מיזוג עם צד שלישי, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל על עצמו כלפי המשתמשים את הוראות מדיניות הפרטיות הזאת.
28. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנכם זכאים לעיין במידע. במידה והמידע אינו נכון, שלם או מעודכן, הנכם זכאים לבקש מאתנו את תיקון או מחיקת המידע לפי העניין, באמצעות שליחת מייל עם פרטי הבקשה לכתובת הדואר האלקטרונית: shemer@shemerarazi.com .
29. אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע לצורך המטרות הבאות:
• קיום תקשורת עמכם בקשר עם הרשמתכם ו/או השתתפותכם בקורס.
• שליחת חומרים מקצועיים בתחומי הלימוד של הקורס ו/או בתחומים נושקים.
• פעילויות אחרות כאמור בתנאי השימוש של האתר.
• בנוסף, בכפוף לקבלת הסכמתכם, אנו נהיה רשאים לשלוח אליכם הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנכם בקורסים נוספים ו/או בשירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי הקשורים לעולמות התוכן בהם עוסק הקורס. אתם תהיו רשאים בכל עת לבטל את הסכמתכם ולבקש את הסרתכם מרשימת התפוצה.
קניין רוחני:
30. כל זכויות הקניין הרוחני בקורס/ים, בתכניהם ובחומרים המועברים על – ידינו במהלכו/ם, בין אם בעל פה, בכתב, בווידאו, ו/או בכל מדיה אחרת, לרבות וללא הגבלה: חומר כתוב, איורים, קבצים, תמונות, תוכנות, קוד, גרפיקה, צלילים, מוסיקה, וידאו, מידע, טכנולוגיה, יישומים אינטראקטיביים ו – URLs וכן, סימני מסחר ושמות מסחר – הינם בבעלותנו הבלעדית, ואין בתנאים אלו ו/או בהשתתפותכם כדי להקנות לכם כל זכות בנוגע לכך, למעט רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו ניתן להעברה לשימוש פרטי ולא מסחרי שלכם בחומר הנלמד.
31. אין לתעד ו/או לצלם ו/או להקליט את הקורסים ו/או את השיעורים ו/או את חלקם בשום דרך, למעט סיכום אישי בכתב של התכנים בקורס לשימוש פרטי כאמור לעיל, ואין לשתף ו/או להעביר תכנים אלה לאף גורם אחר.
32. לתשומת לבכם, בהשתתפותכם בקורס הנכם מאשרים כי אתם מודעים לכך שאנו עשויים לתעד ו/או להקליט את ההרצאות, לצורך שימוש לכל צורך או מטרה, בהן ו/או באיזה חלק מהן (לרבות בצילומי מסך מתוכן), וכי מטבע הדברים אתם עשויים להיות חלק מתיעוד ו/או הקלטה כאמור של שיעורים בהם תשתתפו. ככל שאינכם רוצים שתצלומכם יופיע בתיעוד ו/או בהקלטה של ההרצאות, אנא דאגו להתחבר לשיעורים כאשר המצלמה שלכם כבויה ("מסך שחור"). ככל שאינכם רוצים להיות מזוהים באופן מלא או חלקי בתיעוד ו/או בהקלטה של ההרצאות – אנא דאגו לכך בעת השימוש באפליקציה, לרבות בעת בחירת שם המשתמש ו/או הצגתו.
שונות:
33. בכל מקרה של הפרת תנאים אלה, אנו נהיה רשאים להפסיק את ההשתתפות בקורס/ים, ללא זכות להחזר כספי.
34. אתם מסכימים כי תהיו רשאים להתחיל בכל הליך משפטי הנובע מהקורס/ים ו/או הקשור אליהם עד לא יאוחר משנה מיום בו נוצרה עילת תביעה כאמור.
35. הנכם מסכימים ומקבלים שלא לנקוט הליכים משפטיים בקשר עם התקשרות זו (או כל שינוי או תוספת לה), נגד מי מעובדינו, מנהלינו, בעלי מניותינו, חברי הצוות או צד הקשור אלינו – באופן אישי.
36. תנאים אלו ביחד עם תנאי השימוש מהווים את מלוא ההסכמות ביננו לבניכם.
37. אנו רשאים לשנות את התנאים בכל עת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על קורסים אליהם כבר נרשמתם, למעט אם מדובר בשינוי כתוצאה מדרישה חוקית. מועד עריכת השינוי הינו התאריך המופיע בראש עמוד זה. אנו לא נהיה מחויבים לעדכן אתכם בדבר שינויים בתנאים, והאחריות להתעדכנות בשינויים כאמור היא שלכם.
38. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, ללא שיינתן תוקף לכל הוראה העוסקת בהתנגשות בין דינים אשר מכוחה אמור לחול דין אחר. לבית המשפט המוסמך בתל – אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות ו/או הסכסוכים בין הצדדים בקשר לתנאים אלו, ו\או לקורס/ים.

כללי

 1. www.shemerarazi.com  להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת ספרים, ואשר מנוהל ומופעל על ידי חברת מינדריי בע"מ ח.פ. 514605898 (להלן: "החברה").
 2. המוצרים המוצגים למכירה באתר נמכרים על ידי החברה, וההתקשרות בעת הרכישה באתר הינה בין הקונה/המשתמש לבין החברה בלבד.
 3. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם ביניהם. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו הינם בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 4. המשתמש באתר מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או יצרנית המוצרים הנמכרים באתר בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון אזי הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו.
 5. החברה פועלת ככל יכולתה לכך שהמידע המופיע באתר יהיה נכון, מדויק ומלא. יחד עם זאת, ייתכן כי במקרים מסוימים נפלו שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת מכך. בכל מקרה, המידע והמחיר הקובע הינם אלו המופיעים בחנויות החברה, במועד הרכישה.
 6. בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.
 7. לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועל המשתמש באתר לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.

ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים

 1. רכישה באתר מותרת לכל אדם הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במקרה בו המשתמש הינו קטין (היינו מתחת לגיל 18), או שאינו מורשה לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש המשתמש לידע את הוריו או האפוטרופוס אודות כוונתו לבצע רכישה באתר ואודות הוראות תקנון זה. האחריות לפעולות אלו מצד המשתמש הינם של האפוטרופוס או הורי הקטין.
 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת, ואינם כוללים את דמי המשלוח בהתאם למפורט בתהליך ההזמנה.
 3. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון.
 4. הזמנת מוצר ורכישתו באתר תבוצע על ידי המשתמש באמצעות טופס הזמנה המוצג באתר. בתהליך ההזמנה בחירתו יידרש המשתמש לבחור את הפריט אותו הוא מעוניין לרכוש, ולמלא פרטים בטופס ההזמנה.
 5. על המשתמש למלא פרטים נכונים ומדויקים במסגרת תהליך ביצוע הזמנה.
 6. בעת ביצוע הזמנה על המשתמש למסור באתר את שמו המלא, ת.ז., כתובתו, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח ההזמנה, וכן פרטי כרטיס אשראי. בחלק מהמקרים יידרש המשתמש לבחור סיסמא ושם משתמש.
 7. פרטי המשתמש יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.
 8. על המשתמש למסור פרטים מלאים ונכונים. מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלום כוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמש אשר יעשה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך.
 9. הזמנת המשתמש תאושר רק לאחר ביצוע סליקה של כרטיס האשראי שהוצג על ידי המשתמש. השלמת העסקה מותנית בכך שהמוצר שהוזמן נמצא במלאי.
 10. לחברה הזכות שלא לאשר רכישה או רכישה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, לא תאושר ההזמנה, ואם אושרה היא תבוטל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או יצרן המוצרים בגין כך. החברה מתחייבת, כי בכל מקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו במלאי, ובוצע תשלום בגין כך, תבוטל העסקה ויושב למשתמש סכום הרכישה ששולם על ידו.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינה בתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").
 2. המשתמש רשאי לבטל הזמנה רק במקרים ובתנאים הבאים:
 3.  ביטול הזמנה יבוצע בשליחת הודעה בכתב במייל shemer@shemerarazi.com או דרך צור קשר באתר. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
 4. במקרה בו בקשת ביטול ההזמנה התקבלה בהנהלת החברה טרם נשלח המוצר על ידי החברה –  תבוטל העסקה ויושב מלוא סכום העסקה ללקוח.
 5. במקרה של שליחת בקשת ביטול הזמנה לאחר שנשלח המוצר, ועד 14 ימים מקבלת המוצר אצל הלקוח,  תבוטל העסקה ויינתן זיכוי כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר ובניכוי 5% מהמחיר ששולם  על ידי הלקוח או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם. לא יוחזרו דמי השליחות. למען הסר ספק מובהר, כי הזיכוי הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש ובצירוף החשבונית המקורית. מצב המוצר והקביעה אם נעשה בו שימוש ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאי סעיף זה לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שלא שולמה תמורתם תמורה כספית, כגון מבצעים, הגרלות ו/או מתנות וכד'.
 • כל זיכוי/החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בזמנים הנהוגים על ידי חברות האשראי.
 • החזרת מוצרים תבוצע בתיאום עם הנהלת החברה ובמיקום שיימסר למשתמש,  או באמצעות משלוח המוצר באמצעות שליח לכתובת שתימסר על ידי החברה על חשבונו של הלקוח.
 • לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.

אספקה ומשלוחים

 1. שליחת המוצרים מוגבלת אך ורק לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.
 2. אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע  באמצעות חברת שליחויות בין 4-14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה וקבלת התשלום בגינה. למען הסר ספק מובהר, כי ימי חול יחשבו ימי ראשון עד לחמישי, לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, חול המועד  ומועדי ישראל.
 3. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור ו/או לנזק כלשהו בגין איחור מכל סיבה שאינה בשליטתה של החברה ובין היתר במקרים הבאים:
  1. שביתה ו/או עיצומים ו/או פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל ספקים ונותני שירותים הקשורים לייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים;
  2. סיבות הקשורות עם מבצע השליחות;
  3. כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע;

4.מוצרים שיוזמנו באתר ישלחו לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. במקרים בהם לא תימסר כתובת תקינה עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו והחברה לא תישא באחריות לכך ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך, לרבות לא דרישה להשבת התשלום בגין ההזמנה.

5.החברה לא תהיה אחראית לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר של רחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד'.

הגבלת אחריות

 1. החברה ו/או האתר ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לנמען ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.
 2. טעות קולמוס הקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מגוון המוצרים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים באתר, וזאת על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ומבלי שתינתן על כך הודעה כלשהי.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בתמונות ובתכנים שבאתר, בסימני המסחר, בדגמים, הסודות המסחריים, הנם רכוש החברה ו/או היצרן בלבד, בהתאם להקשר.
 2. חל כל איסור לעשות שימוש במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימת לקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

 

מקום השיפוט

 1. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.

 מאגר המידע

הנתונים והמידע שימסור המשתמש יישמרו במאגר המידע המנוהל באתר. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר מצריך מסירת פרטים ונתונים. בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע.

במאגר המידע ייתכן ויאגרו נתונים אודות מוצרים ושירותים שרכש/מכר המשתמש או שהתכוון לרכוש/למכור, הדרך בה נוהג המשתמש להשתמש באתר ובקישורים השונים, מאמרים, פרסומות וכל מידע שעיין בהם המשתמש, וכל מידע אחר שיימסר על ידי המשתמש. האתר יעשה שימוש כדין במידע שיאגור ואך ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות שלהלן:

 • שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים באתר על בסיס נתונים אודות התנהגות המשתמשים באתר, בהתאם לציפיותיהם ומבלי לזהות את המשתמשים;
 • לאפשר למשתמש לעשות שימוש יעיל ונוח בשירותים המוצעים באתר;
 • שיפור עיצוב האתר ויצירת אזורים אישיים בהתאם לנוחות המשתמשים;
 • התאמת הנושאים והתכנים המפורסמים באתר בהתאם לשימוש ולדרישות המשתמשים;
 • התאמת מידע מסחרי ופרסומות בהתאם לצרכי המשתמשים;
 • ליצירת קשר עם המשתמשים ולשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי:

במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.

העברת מידע לצדדים שלישיים:

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמשים ומידע הנוגע לפעילותם באתר, למעט במקרים הבאים:

 • בכל מקרה של הליכים משפטיים, תביעה או מחלוקת בין המשתמש לאתר או בין האתר לצד שלישי;
 • במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;
 • במקרה בו יידרש האתר, בצו שיפוטי או אחר, למסור פרטים אודות המשתמשים;
 • במקרה בו משתמש יפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות אסורות על פי דין.

בכל מקרה בו האתר או החברה יתמזגו עם גורמים אחרים, ימכרו את פעילות האתר, ישנו את הבעלות בו או יעבירו את הפעילות לגורם אחר רשאים הם להעביר את המידע שנאגר אודות המשתמשים וכל חומר אחר שבידם לאותו גורם ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.

Cookies ("עוגיות"):

Cookies הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר תוך אכסונם בדיסק הקשיח של המשתמש.

אתר זה עושה שימוש ב Cookies על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך התאמתו להעדפות האישיות של המשתמשים וכדי למנוע מהמשתמשים להזין מחדש פרטים בעת מילוי טפסים.

כמו כן האתר עושה שימוש בקבצי Cookies על מנת לאפשר ביצוע פעולות שיווק והצגת פרסומים בפני המשתמש מטעם האתר באמצעות צדדים שלישיים ובאתרי צדדים שלישיים.

במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט. מחיקת Cookies או הפסקת קבלתם עלולים למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים.

אבטחת מידע:

אתר זה מפעיל נהלים ושיטות לאבטחת המידע הנאגר במטרה להגביל חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלה אינן מספקות הגנה מלאה ועל-כן, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי המידע והשירותים הניתנים על ידם יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני חדירה לא רצויה ולא מורשית למאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בעלי ומפעילי האתר רשאים לשנות בהתאם לנדרש ומעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בנוגע להוראות השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, יפרסם על האתר הודעה בעמוד הבית.