נהגים חדשים מועדים יותר לתאונות

אצל נהגים חדשים עם הפרעת קשב בתמונה הרבה יותר מדאיגה

התמונה העולה מהמחקרים מדאיגה הנה קצת נתונים :

כבר בחודש הראשון לקבלת רישיון הנהיגה

המעורבות של נהגים חדשים עם הפרעת קשב בתאונות גבוהה ב -62%

ובמשך ארבע השנים הראשונות גבוהה בכ-37% , ללא תלות בגילם.

נהגים חדשים עם הפרעת קשב מעורבים בתאונות כשהיו ברכבם עוד נוסעים,

נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים

שיעורי עבירות התנועה בקרב נהגים צעירים עם הפרעת קשב

גדולה יותר בהשוואה לנהגים צעירים ללא הפרעת קשב.

מבין הנהגים עם הפרעת קשב , קרוב ל -37% עברו עבירת תנועה בשנה הראשונה שלהם,

לעומת 25% ו -18% בהתאמה בקרב בני גילם ללא הפרעת קשב.

עוד עולה מהמחקרים שנהגים עם הפרעת קשב נהגו תחת השפעת אלכוהול או סמים

וכן עברו עבירות כגון: מהירות, אי שימוש חגורות בטיחות, שימוש בטלפון נייד

פי 3.5  יותר מזה של נהגים צעירים ללא הפרעת קשב בשנה הראשונה של נהיגה

ופי-1.5 יותר בתקופה של ארבע שנים ראשונות של הנהיגה.

ממצאי המחקרים  מצביעים על הצורך לבחינה מחדש

של הנהלים המקובלים כיום ולחשוב על מענים ייעודיים

שיסייעו לנהגים החדשים עם הפרעת קשב

לפתח הרגלי נהיגה מותאמים שיפחיתו את

הסיכונים הרבים שלעיתים מגיעים עד לאובדן חיים.

הורים, לנשום עמוק !!

נכון אנו בדילמה מצד אחד הצורך ברישיון נהיגה

ברור והוא חלק מהבגרות והעצמאות מנגד הסכנות מדאיגות.

אבל יש מה לעשות

עלינו לחזור ולהסביר על הסכנות, על החוקים ועל התוצאות שיכולות להגרם.

יש  להשתמש בתקופת של הנהג המלווה

על מנת לחזור ולשנן את הכללים ולבחון שיש הפנה שלהם

לעשות לא מעט נסיעות בזמנים שונים על מנת לבחון את תיפקודו

בנוסף יש היום אפליקציות המאפשרות מעקב

אחרי הרכב קבלת התראות על נהיגה במהירות מופרזת ועוד.

הורים, כשיש ספק אין ספק ! עלינו לעשות הכל לשמור על חיינו ילדינו